Niedziela, 20 sierpnia 1939

Plac Piłsudskiego, widok na ul. Ossolińskich

W niedzielę na Placu Marszałka Piłsudskiego odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia 50-ciu motocykli ufundowanych przez szeregowych warszawskiej Policji Państwowej z intencją wzmocnienia zmotoryzowanych kadr obrony wojennej. Jak wiadomo, Policja Państwowa formowana jest przeważnie z byłych żołnierzy zaprawionych w służbie wojskowej – i dlatego kadry jej mogą być zawsze użyte, gdy tego zajdzie potrzeba – do obrony państwa. Przykład mieliśmy w roku 1920: pułk policji warszawskiej zapisał się chlubnie w rozprawie z bolszewikami pod Warszawą. Obecna sytuacja nakazuje przezorną mobilizację sił do obrony i w akcji tej policja warszawska bierze również chlubny udział. Oto klub szeregowych pułku piechoty własnym sumptem zakupił 50 motocykli, które wczoraj poświęcono i sprezentowano przed władzami. [...] Podniosła uroczystość, której przyglądały się tłumy publiczności warszawskiej, zakończyła się defiladą motocykli i szkoły policyjnej, korzystającej z obsługi zmotoryzowanej. Popisywała się przy tym doskonała orkiestra policyjna.  
Warszawski Dziennik Narodowy” nr 231 B, 1939, wolna licencja.

Mapa

1939 2014

Materiały dodatkowe